Wróżby tarot, numerologia, doradztwo duchowe

tel. 533 312 800
tarot wróżby skype tarot wróżby whatsapp tarot wróżby imo tarot wróżby viber tarot wróżby facebook
Wróżby online koszt połączenia 4,92 zł brutto / 1 minutę
tel. 708 788 058

Jestem dostępna również na:
Abrahadabra Wróżby Online Magiczne Wrota

wróżka Inessa tarot wróżby


Horoskop Majów

Na przestrzeni piętnastu wieków Majowie rozwijali swoją kulturę w niedostępnych i nie zamieszkanych rejonach. Możliwość odtworzenia w pełni historii Majów spłonęła razem z manuskryptami. U Majów, na każdym kroku spotyka się fascynację czasem i astronomią. Głównie zajmowali się tym kapłani. Czas, był ważnym elementem w kosmologii Majów. Wierzyli oni, że czas nie ma początku, ani końca. Jego okresy uważano za bóstwa i stawiano im posągi. Każdy z miesięcy, był pod władzą innego bóstwa oraz przypisywanego mu minerału...

Turkus - 1 luty - 21 luty
Turkus był amuletem pomocnym w sprawach miłosnych, chronił od śmierci w falach rzek i jezior, zapewniał zyski ludziom mającym zajęcia związane z wodą: żeglarzom, rybakom, przewoźnikom. Ludzie urodzeni w okresie Turkusu mieli odznaczać się bardzo dobrym i zgodnym charakterem. Prawi, sprawiedliwi, życzliwi dla innych, uczynni. W swoim sposobie życia tak mężczyźni, jak i kobiety mają wiele cech sympatycznych: są uprzejmi, dyskretni, nie lubią dominować nad innymi, zachowują się z naturalnym wdziękiem i prostotą. W sprawach uczuciowych Turkusom przypisywano wiele subtelności i delikatności, lecz rzadko kiedy ludzie ci obdarzeni byli gorętszym temperamentem. Jako rodzice Turkusy kochają swoje dzieci miłością pełną oddania. Turkusy często odznaczają się zdolnościami do nauki, zwracają uwagę bystrością, dobrą pamięcią, łatwością przyswajania wiedzy. Niektórzy mają pewne zdolności manualne, czasem nawet artystyczne, a wszyscy duże poczucie estetyki i piękna. Lubią podróże, wszystko co nowe i ciekawe, nie obawiają się niewygód i trudów związanych z poznawaniem nowych miejsc, łatwo nawiązują kontakty z cudzoziemcami. Są wśród nich miłośnicy przyrody i przyjaciele zwierząt. Mocne zdrowie jest rzadko spotykaną cechą Turkusów, chociaż nie lubią się skarżyć i opowiadać o swych dolegliwościach. Osoby te nie lubią zasmucać otoczenia swoimi kłopotami czy złymi nastrojami, to raczej oni wysłuchują zwierzeń innych.

Onyks - 22 luty - 13 marzec
Onyks, ciemnobrązowy, prawie czarny kamień półszlachetny, symbol ziemi uprawianej przez rolników. Kapłani Majów twierdzili, że ludziom przychodzącym na świat w tym miesiącu los sprzyja niezmiernie rzadko. Częściej niż inni borykają się z przeciwnościami i trudnościami. Nie mają oni zbyt silnych charakterów, nie odznaczają się energią, ani zdecydowaniem. Często zmieniają cele życiowe, zainteresowania, poglądy. Nie są wytrwali ani pracowici, życie ich w dużej mierze zależy od okoliczności, a nieraz od innych ludzi. Onyksy częściej niż inni padają ofiarą tyranii, swych bliskich: czasem mają nazbyt władczych rodziców, czasem współmałżonków o zbyt silnej indywidualności. Onyksy tylko wówczas bywają szczęśliwe w małżeństwie, gdy druga strona okazuje wiele wyrozumiałości dla słabości ich charakteru i nadwrażliwości. Kobiety Onyksy są nierzadko w młodości pełne wdzięku, nieśmiałe, czasem kapryśne. Często zmieniają gusty upodobania. W sprawach domowych nie są szczególnie zaradne. Wiele ich zamierzeń pozostaje w sferze planów czy też spraw nie dokończonych, co w późniejszych latach czyni je rozczarowanymi i zgorzkniałymi. Niektórzy w marzeniach szukają ucieczki od rzeczywistości, inni starają się znaleźć przyjaciół czy współtowarzyszy życia będących im podporą. Onyksy mają dobrą pamięć, łatwo uczą się języków, niekiedy obdarzone są talentami do muzyki czy śpiewu. Mają zdolności manualne wymagające precyzji i zręczności rąk. Wielu ludzi urodzonych pod wpływem tego klejnotu lubi podróże, niektórzy chętnie wędrują bez określonego celu, dla samej przyjemności zmiany miejsca pobytu.

Diament - 14 marzec - 2 kwiecień
Ludziom Diamentom przypisywano wiele, na pozór sprzecznych ze sobą cech charakteru. Zdarzają się wśród ludzi Diamentów jednostki odznaczające się żelazną wolą, wielką energią i niestrudzoną pracowitością, którzy osiągają cele po latach. Często są to ludzie uparci, lecz rozpraszający swe siły na podejmowanie zbyt wielu zadań jednocześnie, wciąż coś zmieniający, niekoniecznie na lepsze w swoim życiu. Ludzi tych cechuje też przekora, skłonność do sprzeczek i utarczek słownych. Często bywają złośliwi, nie przebierają w słowach, lubią ośmieszać i wykpiwać poglądy innych. Nie lubią zabiegać o popularność towarzyską. Życiowa dyplomacja, subtelność i takt we współżyciu z innymi ludźmi, to cechy im obce. Wielu spośród Diamentów obdarzonych jest przez naturę witalnością, wytrzymałością fizyczną. Kobiety Diamenty są urodziwe, ale rzadko kiedy uwodzicielskie i kokieteryjne. Nie mają zamiłowania do strojów, kosmetyków, nie przywiązują, szczególnej wagi do ładnych przedmiotów. W małżeństwie lubią rządzić, są uparte i trudno je przekonać. Jako matki są obowiązkowe i w razie potrzeby pełne poświęcenia. Mężczyźni i kobiety Diamenty nie mają szczęścia w miłości. Nawet jeśli darzą kogoś prawdziwym i szczerym uczuciem, nie potrafią przytłumić dla niego swych wad. Diamenty rzadko kiedy bywają sentymentalne, stąd też nawet klęski uczuciowe nie są dla nich prawdziwie bolesne. Diamenty płci obojga odznaczają się bystrością i inteligencją, wiedzę przyswajają sobie dość łatwo, chociaż z trudem uczą się tego, co ich nie interesuje naprawdę. Dobrze radzą sobie w profesjach związanych z budownictwem, czasem wybierają zawód lekarza. Nie bardzo nadają się do zajęć związanych z nauczaniem, handlem i religią.

Rubin - 3 kwiecień - 22 kwiecień
Rubin, przez jubilerów i kupców tamtych czasów ceniony był tak wysoko jak diament. Ludzie Rubiny są twardego charakteru, zdecydowani, despotyczni, konsekwentnie dążący do osiągnięcia własnych celów. Niektórzy z Rubinów kochają władzę i zdolni są dla jej zdobycia nie cofnąć się przed niczym. Są niezmordowani w pracy, dążąc do osiągnięcia lepszej pozycji życiowej. Mają wrodzoną zdolność do wykorzystywania wszelkich okazji. Rubiny mają w sobie wiele zimnej krwi i opanowania, potrafią nawet w trudnych sytuacjach nie tracić głowy, są energiczni i ekspansywni. Mężczyźni, jak i kobiety lubią w swoim otoczeniu wysuwać się na czoło, podporządkowywać sobie innych, grać pierwsze skrzypce. Chętnie udzielają przyjaciołom dobrych rad, a nawet spieszą z realną pomocą, chcą jednak zawsze, aby przy tych okazjach uznać ich przewodnictwo i stosować się do ich wskazówek. Ludzie urodzeni w tym okresie są często praktyczni i oszczędni, odznaczają się dużą zaradnością w sprawach codziennych. W dziedzinie spraw sercowych Rubiny nie są szczególnie uczuciowe. Na płeć przeciwną patrzą trzeźwo, realnie i bez większych złudzeń. Od mężów czy żon wymagają wiele, a jeśli partner nie potrafi temu sprostać, wyrażają swoje niezadowolenie głośno, bez ogródek i przy każdej okazji. Kobiety Rubiny nie są uległe ani słabe, nie lubią ustępować, nie liczą się ze zdaniem partnera, nie szukają pomocy ani opieki, wymagają raczej pewnych działań na korzyść rodziny i domu. Jako matki są pracowite i pełne poświęcenia, lecz nieraz zbyt wiele wymagają od swoich dzieci. Rubiny nie przepadają za podróżami. Niechętnie opuszczają rodzinne strony, chyba że skłonią je do tego sprawy interesu czy widoki na poprawę sytuacji materialnej.

Szafir - 23 kwiecień - 12 maj
Kapłani Majów ludziom urodzonym w tym miesiącu stawiali pomyślne prognozy, zarówno co do ich charakterów, jak i przyszłych losów. Są oni roztropni, rozważni, posiadają wiele rozsądku i wrodzonej mądrości. Ludzie Szafiry idą przez życie prostymi drogami, otacza ich szacunek rodziny i przyjaciół. Są pracowici i wytrwali, wiele też w różnych dziedzinach osiągają. Szafir zawsze liczy się z interesem innych ludzi, nie zdobywa niczego za wszelką cenę. W przyjaźni Szafiry są wierne i oddane, odznaczają się też dużą stałością przywiązań. Od przyjaciół i wszystkich ludzi sobie bliskich wymagają niemało, jeśli chodzi o charakter, sposób bycia i postępowania. Pan czy Pani Szafir muszą kogoś najpierw szanować i cenić, aby potem móc pokochać. Szafiry nie rzucają słów na wiatr, gardzą czczymi obietnicami, rzadko kiedy składają miłosne deklaracje, ale jeśli już to czynią, można im zawsze wierzyć. Zrażeni czy odepchnięci, nigdy już nie przekonują się do osoby, która potraktowała ich w ten sposób, nie znają powrotów. Jako małżonkowie są dbali i wierni, pełni poczucia odpowiedzialności za partnera i rodzinę. Potrafią poświęcić wiele czasu i trudu, aby zapewnić swym bliskim dobra materialne. Kobiety Szafiry bywają dobrymi żonami i oddanymi matkami. Dobrze radzą sobie zarówno z gospodarstwem domowym, jak i wychowaniem dzieci. Często pani będąca faktycznie głową rodziny to właśnie Szafir. Małe Szafiry, to raczej solidni uczniowie, osiągający we wszystkich dziedzinach dobre wyniki. Kochają kwiaty i zwierzęta, lecz nie mają szczególnego pociągu do podróży i wędrowania, wolą życie osiadłe, uregulowane, spędzane w dobrze znanych miejscach.

Agat - 13 maj - 1 czerwiec
Kapłani Majów twierdzili, że ludzie przychodzący na świat w tym okresie odznaczają się największą rozmaitością charakterów spośród urodzonych we wszystkich miesiącach roku Majów. Są wśród nich poważni, solidni i pracowici, ale też wielu ludzi lekkomyślnych, zmiennych, a nawet niegodnych zaufania, nie dbających o swą opinię i dobre imię. Mają wielu znajomych, lecz mało prawdziwych przyjaciół. Uczuciowość większości Agatów nie jest zbyt silna, są oni na ogół za bardzo zaabsorbowani własną osobą. Agaty wybierają partnerów, którzy mogą czymś imponować nie tylko im samym, ale i otoczeniu. Często zmieniają obiekty zainteresowań, a i kilkakrotne wstępowanie w związki małżeńskie zdarza się Agatom nierzadko. Do pieniędzy i wszelkich dóbr materialnych Agaty nie przywiązują szczególnej wagi, chociaż doceniają ich wartość. Bywają wśród nich osoby rozrzutne, żyjące ponad stan i robiące długi, zdarzają się też tacy, którzy potrafią bez większego wysiłku zdobywać środki na prowadzenie wygodnego i przyjemnego życia. Jako rodzice Agaty nie wykazują szczególnej dbałości o dobro swego potomstwa, rzadko też żywią wobec dzieci większe ambicje. Kobiety Agaty niezbyt dobrze czują się w czterech ścianach domu, a tradycyjne kobiece zajęcia nużą je i męczą. Panie bywają często gadatliwe, wścibskie, ciekawskie, lubią słuchać i powtarzać plotki. Przy tym wszystkim są zwykle sympatyczne, wesołe i pełne werwy. Nie przejmują się na ogół sprawami rodziny i domu, lubią życie towarzyskie, nie stronią od flirtów. W dzieciństwie Agaty są nad wiek bystre i inteligentne, uczą się dobrze, chociaż niezbyt pilnie. Agaty lubią zmiany, ruch, nowości i wciąż inne twarze wokół siebie, dlatego też często zmieniają miejsce zamieszkania, środowisko, profesję.

Chalcedon - 2 czerwiec - 21 czerwiec
W wierzeniach plemion Majów chalcedony były amuletami chroniącymi od ukąszeń jadowitych wężów i owadów. Jako talizmany nosili je kapłani zajmujący się leczeniem, zielarze i znachorzy. W tym okresie rodzi się najwięcej przyszłych uczonych, kapłanów i kapłanek. Ludzie, chalcedony są inteligentni, o lotnym umyśle, czasem nieco rozproszeni w swych zainteresowaniach. Zbyt wiele rzeczy naraz ich interesuje, wszystko chcieliby objąć myślą i zgłębić. W młodości Chalcedony lubią szukać sobie duchowych mistrzów i takie osoby są im najbliższe. W latach dojrzałych często sami odgrywają taką rolę wobec innych. Chalcedony bywają ambitne, ale rzadko kiedy dążą do osiągnięcia swych celów za wszelką cenę. W sprawach uczuć najwyżej cenią sobie podobieństwo upodobań i zamiłowań, nie obchodzi ich zwykle stan majątkowy czy społeczne pochodzenie partnera. Chalcedony płci obojga nie zawsze bywają wierne, zdarza im się przeżywać okresy fascynacji czyjąś osobowością, nawet kiedy formalnie związane są z kimś innym. Porażki i zawody w sprawach sentymentalnych nie są dla nich szczególnie bolesne, zwykłe też potrafią znaleźć sobie coś, co oderwie ich myśli od przeżytego rozczarowania. Chalcedony mają opinię oryginałów, nie uznają utartych poglądów, mają własne, indywidualne spojrzenie na świat i jego sprawy. Kobiety urodzone w tym miesiącu są inteligentne, potrafią prowadzić interesujące rozmowy, odznaczają się dowcipem i poczuciem humoru. Gorzej radzą sobie w dziedzinie szarej codzienności, obowiązki domowe nudzą je i nużą. Jako matki mają lepszy kontakt z dziećmi starszymi, które mogą już dzielić z nimi zainteresowania. Dzieci Chalcedony zadziwiają otoczenie swoim szybkim rozwojem umysłowym, zwykle wcześniej niż ich rówieśnicy uczą się mówić, czytać i pisać.

Selenit - 22 czerwiec - 10 lipiec
Ludzie urodzeni w tym miesiącu obdarzeni są przez boginię księżyca wielką uczuciowością, łagodnością i miękkim, a nawet wręcz słabym charakterem. Selenity to ludzie spokojni pozbawieni większej energii życiowej, często nieśmiali i cisi. Wielu z nich odznacza się dużą delikatnością, wysoko cenią dobre maniery, takt i grzeczność. Selenity mają dobrą pamięć i dar wymowy, używają oryginalnych porównań i przenośni. Nie znoszą wszystkiego co szorstkie, głośne i trywialne, razi ich zbyt swobodny sposób bycia, męczy cudza hałaśliwość, budzi obawę przebojowość i ekspansja innych ludzi. Selenity dość łatwo urazić i zrazić do siebie, a wtedy zamykają się w obrażonym milczeniu. W ogóle, w większości przypadków są to ludzie nieufni i trudno nawiązujący kontakty z innymi osobami. Tak w przyjaźni, jak i w miłości rzadko kiedy proponują pierwsi samych siebie, a że zbytnia aktywność drugiej strony też ich razi, stąd niełatwo dobrać im partnerów. Niemniej, jeśli ktoś zdobędzie ich uczucie i zaufanie, Selenity są wierne i oddane. W sprawach materialnych ludzie urodzeni w tym miesiącu nie pozwalają sobie na żadne ekstrawagancje, czasem, dzięki skrzętności i pracowitości, osiągają lepszy status materialny. Kobiety Selenity są marzycielskie, subtelne, czułe i delikatne. W młodości nieraz przeżywają miłosne rozczarowania. Jeśli zawiodą się w małżeństwie, wszystkie uczucia przelewają na dzieci. Są na ogół domatorkami, chociaż zajęcia domowe sprawiają im nieraz wiele kłopotu; panie Selenity nie są zbyt silne fizycznie i często zapadają na zdrowiu. Kobiety urodzone w tym czasie natura obdarza wyjątkową, graniczącą z jasnowidztwem. intuicją. Dzieci Selenity są zazwyczaj spokojne, bojaźliwe i nieśmiałe, często płaczą bez wyraźnego powodu.

Szmaragd - 11 lipiec - 30 lipiec
Ludziom urodzonym w okresie Szmaragdu księgi Majów przypisywały więcej zalet niż wad, aczkolwiek życie ich, szczególnie w młodości, miało być trudne i burzliwe. Wiele Szmaragdów na skutek niepomyślnych okoliczności losowych czy rodzinnych wcześnie jest zmuszonych do radzenia sobie w życiu, a fakt ten czyni ich nad wiek dojrzałymi i odpowiedzialnymi. Zdarza się też nierzadko, że dobra wola i uczciwość Szmaragdów jest wykorzystywana przez osoby pozbawione skrupułów. Szmaragdy mają wiele energii i są pracowite. Ich chęć spieszenia z pomocą sprawia, że obiecują zbyt wiele, czego nie mogą spełnić pomimo najszczerszych chęci i zawiedzeni znajomi mają do nich o to pretensje. Nierzadko mają opinię ludzi „palących słomiane ognie". Cokolwiek Szmaragdy czynią, angażują się w to całkowicie, choć zwykle na krótko. Szmaragdy rzadko kiedy osiągają prawdziwe sukcesy w jakimś zawodzie, być może dlatego, że przeszkadza im w tym charakterystyczne dla ich życia rozproszenie się na zbyt wiele problemów. Stosunkowo najlepiej radzą sobie we wszystkich profesjach twórczych, gdzie mniej potrzebna jest systematyczność i dokładność, a liczy się inwencja. Szmaragdy płci obojga, bez względu na wiek i urodę, mają dar podobania się i jeśli tego chcą czarujący sposób bycia. Ciekawe, że pomimo tylu zalet ludzie ci rzadko kiedy bywają naprawdę zadowoleni ze swych układów osobistych. Panie Szmaragdy nie lubią zajęć gospodarskich, nie są praktyczne ani szczególnie zaradne. Jako matki Szmaragdy są pobłażliwe i mało przejmują swymi dziećmi. Małe Szmaragdy są dziećmi miłymi i sympatyczny chociaż mogą swoim rodzicom czy opiekunom sprawiać nieco kłopotu z racji swej nadmiernej ruchliwości i pomysłowości.

Topaz - 31 lipiec - 19 sierpień
Urodzeni w tym miesiącu są wesołego usposobienia, pełni życzliwości dla otoczenia, przyjaźni i serdeczni. Topazy bywają czasem porywcze, ale gniew ich szybko mija. Ludzie ci są hojni, aż do rozrzutności, lubią ładne ubiory, wystawne dania, wygody w życiu codziennym. Urodzeni w okresie Topazu są próżni, lubią komplementy i pochlebstwa. Topazy mają duże ambicje: chcieliby coś znaczyć wśród ludzi, osiągnąć jakieś eksponowane stanowisko, należeć do wyższej sfery społecznej niż ta, z której wyszli. Często udaje im się te zamiary urzeczywistnić, chociaż w swych działaniach nigdy nie uciekają się do metod bezwzględnych, nie idą po trupach do celu. Wadą Topazów jest zbytnia pewność siebie i nadmierna wiara we własne siły, co sprawia, że ludzie ci niekiedy popadają w kłopoty z racji przeliczenia się z rzeczywistymi możliwościami. Topazy nie lubią zajęć, gdzie potrzebna jest wytrwałość, pilność i koncentracja. Lubią podróżować, cieszą ich nowe miejscowości i nowi ludzie, nie odstraszają trudy podróży. Lubią natomiast, gdy domy ich są miejscem spotkań wielu ludzi, których podejmują gościnnie i serdecznie. Często też, nie licząc się z kosztami, urządzają uroczystości rodzinne. Nie znoszą samotności i zamykania się w czterech ścianach domu. Kobiety Topazy mają wiele uroku i wdzięku, umieją posługiwać się kokieterią. Lubią, aby z ich zdaniem liczyli się wszyscy, mają też niekiedy poczucie własnej nieomylności, stąd też zasypują rodzinę i znajomych dobrymi radami. Od mężów wymagają wiele względów, nawet gdy od dnia ślubu minęło sporo lat. Nie lubią przemęczać się nadmiarem zajęć domowych, chcą mieć zawsze czas, aby dbać o siebie. Dzieci Topazy są rezolutne, żywe i miłe. Od wczesnego dzieciństwa zadziwiają otoczenie śmiałością wobec obcych ludzi i nieznanych sytuacji.

Jadeit - 20 sierpień - 9 wrzesień
Jadeitowi przypisywano cudowne właściwości magiczne, był najmocniejszym z amuletów, zapewniającym posiadaczowi szczęście we wszystkich przedsięwzięciach. Wielu Jadeitów przez całe życie ma przysłowiowy łut szczęścia, dzięki którym wychodzą cało z różnych przykrych opresji. W sprawach finansowych szczęście im sprzyja, potrafią dobrze liczyć i kalkulować. W poglądach na życie Jadeity są umiarkowanymi optymistami, wierzą w swój łut szczęścia i opiekę losu. Jadeity lubią mieć powodzenie u płci przeciwnej: mężczyźni traktują partnerki z galanterią, kobiety są przymilne i kokieteryjne. Jako towarzyszy życia wybierają sobie zwykle osoby obiektywnie coś warte w sensie pozycji społecznej czy materialnej. Jadeity są nieco próżne i pragną, by ich wybrany czy wybranka podobali się otoczeniu. Lubią w rozmowach wyolbrzymiać swoje sukcesy, rozprawiać o własnych zaletach i dobrych stronach. Prawie nigdy nie przyznają się do niepowodzeń i klęsk. Jadeity są ruchliwe: cieszą je podróże, wycieczki, częste zmiany miejsca pobytu. Często ich podróże wiążą się ze sprawami zawodowymi czy interesami. Kobiety urodzone pod wpływem tego symbolu bywają nieraz próżne i kokieteryjne. Lubią skupiać na sobie uwagę otoczenia, są śmiałe w kontaktach z płcią przeciwną. Nieraz zarzuca się im zbytnią pewność siebie, a nawet nachalność. Dobrze się czują w dużych towarzystwach, gdzie mogą się odpowiednio pokazać. Przy tym wszystkim bywają często dobrymi, praktycznymi paniami domu; mając na uwadze pomnożenie posiadanych dóbr, gospodarują rozsądnie i oszczędnie. Dzieci Jadeity cieszą rodziców wczesnym rozwojem. Są ruchliwe, lubią dużo mówić, od pierwszych lat dobrze orientują się w sprawach praktycznych.

Karneol - 10 wrzesień - 30 październik
Ludziom, urodzonym w tym miesiącu przypisywano wiele pozytywnych cech. Odznaczają się pogodnym usposobieniem, zdrowym rozsądkiem, pewną dozą potrzebnego w życiu realizmu. Mają dobry gust, wysoko cenią sobie rzeczy ładne. Karneole mają wiele wrodzonej mądrości, która pozwala im omijać bezpiecznie życiowe rafy. W stosunkach z innymi ludźmi osoby te są bezpośrednie i otwarte, chociaż nie lubią spoufalać się. Cieszy ich poczucie własnego autorytetu i szacunku, jaki ich osoba budzi w kręgu współpracowników czy znajomych. Rzadko kiedy, ludzie ci dążą do zdobycia majątku czy władzy. Studiują najrozmaitsze dziedziny, doskonalą świadomie swoje charaktery, czasem oddają się sprawom mistycznym. Karneole cechuje pewna nadmierna porywczość w działaniu; podejmują wówczas zbyt pochopne decyzje składają obietnice, jakich nie mogą spełnić. Karneole nie lubią słuchać cudzych rad. Kobiety Karneole lubią być ośrodkiem zainteresowania otoczenia i potrafią wiele zrobić, aby osiągnąć dobrą pozycje, towarzyską. Prawie zawsze odznaczają się pewnością siebie, a nierzadko występuje u nich pewna chełpliwość. Pani Karneol interesuje się wieloma sprawami, z różnych dziedzin, Jest zawsze o wszystkim dobrze poinformowana, lubi wydawać autorytatywne sądy. Panie Karneole uprawiają czasem efektowne hobby, nieraz związane ze sztuką. Jako żony kobiety Karneole potrafią wiele poświęcić dla kariery męża i bardzo przeżywają sytuacje, gdy ich partnerowi nie wiedzie się. Swoje dzieci chciałyby również widzieć na eksponowanych miejscach; można by twierdzić, że ambicje tych pań wobec potomstwa nie mają granic. W dzieciństwie Karneole nie sprawiają rodzicom nadmiernych kłopotów, są bystre, pilne w nauce, inteligentne.

Lazuryt - 1 październik - 20 październik
Ludzie, których symbolem jest lazuryt mają pogodne usposobienie i wiele życzliwości wobec innych. Nie są szczególnie ambitni ani żądni władzy. Cenią wygodę i przyjemności codziennego bytowania: smaczne jedzenie, ładne stroje, ozdoby i rozrywki. Lubią podróże i prowadzą ożywione życie towarzyskie. Lazuryty nie potrafią obejść się bez towarzystwa innych ludzi. Lazuryty są dowcipne i zabawne, potrafią prawić komplementy i budzić sympatię. Lubią tańczyć i śpiewać. W życiu rodzinnym, są bardziej przywiązani do rodzin z których wyszli niż do założonych przez siebie samych. Często zdarza się też, że Lazuryty płci obojga dość późno decydują się na stałe związki, pomimo że od wczesnej młodości mają rozliczne możliwości w tej dziedzinie i cieszą się dużym powodzeniem. Pomimo życzliwości wobec otoczenia Lazuryty starają się narzucać innym swoje poglądy i gusty, gdyż uważają je za najlepsze. Dość często wierzą we wszelkie wróżby i przepowiednie. Większość Lazurytów cieszy się dobrym zdrowiem i ma wiele sił życiowych, nieraz długo zachowując fizyczną młodość. Dbają o swoje ciało, stosując gorliwie wszystkie recepty kosmetyczne. Lazuryty, lubią być podziwiane i komplementowane, adoracja otoczenia sprawia im wielką radość. Kobiety Lazuryty bywają bardzo atrakcyjne. Potrafią zręcznie podkreślać swą urodę, a ewentualne mankamenty wyglądu tuszować. Wobec mężczyzn są kokieteryjne i uwodzicielskie. Panie Lazuryty mają zwykle równie liczne grono adoratorów, co przyjaciół. Jako gospodynie domu nie są zaradne, ani pracowite. Mają wiele kobiecego sprytu i zręczności w postępowaniu z ludźmi. Dzieci Lazuryty są pełne wdzięku, wesołe, ufne Szybko uczą się mówić, łatwo przyswajają sobie zasad dobrego wychowania.

Opal - 21 październik - 9 listopad
Kapłani Majów twierdzili, że w tym okresie przychodzą na świat osoby zdecydowane, o dużej sile ducha i niespożytej energii. Opale wiedzą, czego oczekują od życia i dążą do osiągnięcia swych celów z wytrwałością i konsekwencją. Rzadko motywem ich działania jest dobrobyt materialny; pociąga ich władza, zdobycie znaczącej pozycji społecznej, zgłębienie jakiejś dziedziny wiedzy. Wielu ludzi cechuje duża pewność siebie, bez trudu też zdobywają sobie autorytet w swoim otoczeniu. Często wybierani są na poważne stanowiska, otoczenie szuka nieraz u nich rady i pomocy. Opale szybciej niż inni ludzie osiągają dojrzałość duchową, mają też intuicyjne wyczucie sytuacji. Mają też umiejętność kierowania innymi ludźmi, którzy bez szczególnych oporów podporządkowują się ich woli. W swych poczynaniach Opale są konkretne, nie lubią rzucać słów na wiatr ani składać czczych obietnic; odwrotne postępowanie innych ludzi powoduje ich niechęć i pretensje. Osoby te są nieraz w wyrażaniu swych sądów i poglądów zbyt szczere i bezkompromisowe. Do późnych lat Opale są czynne i energiczne. Nie znoszą bezczynności, gnuśności, lenistwa, odsunięci od życiowych obowiązków i konkretnych spraw czują się niepotrzebni, popadają w depresję. Kobiety Opale odznaczają się silnym charakterem, uporem i zaborczością wobec życiowych partnerów. Są wytrzymałe na wszelkie trudy życia. Lubią, by otoczenie liczyło się z ich opinią, męża i dzieci trzymają krótko. Są lojalne i pomimo dużego temperamentu i powodzenia, są wierne. Jako matki bez trudu dają sobie radę z obowiązku wobec dzieci, ale nie lubią swego potomstwa rozpieszczać ani usuwać przeszkód, jakie stawia przed nimi życie. Małe Opale bardzo wcześnie ujawniają swoją silną indywidualność na ogół nie są to dzieci posłuszne ani łatwe prowadzenia.

Akwamaryn - 10 listopad - 30 listopad
Ludzie, których symbolem jest ten kamień, odznaczają się bogatą osobowością i skomplikowanym charakterem. W stosunkach z innymi ludźmi są uprzejmi i mili, mają też wiele życzliwości wobec cudzych spraw i problemów. Czasem wykazują nadmierną łatwowierność wobec cudzych potrzeb, niekiedy dają się wręcz wykorzystywać. Jeśli naprawdę im na czymś zależy, potrafią wykazać zdumiewającą energię i zawziętość w dążeń celu. Ludzie Akwamaryny są wspaniałymi przyjaciółmi, szczególnie dobrze sprawdzają się w złych chwilach nie szczędzą wówczas niczego, by znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Wolą zawsze dawać niż brać, a osoby ukochane chcieliby otaczać opieką i rozpieszczać. W pracy są nierówni i raczej niesystematyczni, a okresy wytężonego wysiłku przeplatają się u nich z długimi tygodniami lenistwa. Ludziom Akwamarynom sprzyja zwykle szczęście w sprawach materialnych, chociaż rzadko kiedy świadomie mu dopomagają. Akwamaryny nie mają na ogół zmysłu do interesów, kalkulacji finansowych czy handlu. Kobiety Akwamaryny sprawiają wrażenie osób spokojnych i łagodnych i takie właśnie są, gdy coś ich silnie nie zburzy i nie wyprowadzi z równowagi, wówczas bowiem się konkretne w działaniu, zawzięte i niebezpieczne. Panie Akwamaryny mają wiele uroku i czasem bywają uwodzicielskie. Są błyskotliwe i inteligentne, mają dar prowadzenia błyskotliwych dyskusji, potrafią przyciągnąć uwagę rozmówców. Jako matki panie Akwamaryny wiele wymagają od swoich dzieci, wiążą z nimi sporo ambicji i nadziei. Dzieci Akwamaryny nie są kłopotliwe, raczej nie psocą nie są zbyt ruchliwe, lubią przyrodę i zwierzęta, do których mają szczególnie serdeczny i opiekuńczy stosunek.

Koral - 1 grudzień - 20 grudzień
Korale od najmłodszych lat wykazują pogodę ducha, mają żywe usposobienie, są pełni humoru, w przyszłość patrzą śmiało i z optymizmem. Korale nie przejmują się niczym, działają impulsywnie, mają skłonność do ryzyka. Los zwykle im sprzyja, wśród ludzi urodzonych w tym miesiącu nie spotyka się osób zawiedzionych czy życiowo przegranych. Korale są ruchliwe zarówno fizycznie, jak i umysłowo, ciągle są czymś zajęte. Lubią żyć w wirze najrozmaitszych wydarzeń, ludzi, spraw. Są towarzyscy i życzliwi. Nie są pracowici, chyba że znajdą sobie zajęcie, które naprawdę ich zainteresuje. Większość ludzi uwielbia podróże, odbywają je więc w celach zawodowych, poznawczych, dla przyjemności. W kontaktach z płcią przeciwną Korale wykazują więcej temperamentu niż sentymentu. Szybko nawiązują flirty czy romanse i równie szybko je kończą, by rozpocząć nowe. Małżeństwa nie zawsze trwają długo. Pieniądze są im potrzebne głównie po to, aby zaspokajać doraźne zachcianki; oszczędność i ostrożność w sprawach finansowych to cechy obce większości Korali. Korale lubią wszystko, co zawiera element hazardu, ryzyka, współzawodnictwa, przygody. Kobiety lubią być otoczone adoratorami, obracać się w szerokich kręgach towarzyskich, zajmować pierwsze miejsce w gronie innych kobiet. Jako żony chciałyby zwykle podporządkować sobie towarzyszy życia i zajmować w rodzinie uprzywilejowaną pozycję. Nie lubią się przejmować sprawami gospodarskimi, nie przepadają za tradycyjnymi kobiecymi zajęciami. Dzieci Korale bardzo wcześnie zdradzają swoją przyszłą indywidualność. Są śmiałe, wesołe, żywe, niczego się nie boją. Trzeba jednak przyznać, że w ich figlach nie ma złośliwości, nie krzywdzą nigdy słabszych od siebie, mają opiekuńczy stosunek do zwierząt.

Ametyst - 21 grudzień - 9 styczeń
Ludzie urodzeni w tym miesiącu odznaczają się mądrością i zdrowym rozsądkiem, są ambitni i energiczni. Lubią każdą rzecz dobrze przemyśleć i spojrzeć na nią ze wszystkich stron. Są pracowici, wiedzą, czego chcą, potrafią właściwie oceniać ludzi i sytuacje. Ametysty nie działają nagle, nie gorączkują się, potrafią czekać na właściwy moment. Ludzie ci są konkretni, nie rzucają słów na wiatr. Raczej małomówni, wzbudzają swym spokojnym sposobem bycia zaufanie do siebie. Przyjaźń Ametystów jest wierna i trwała. W sprawach uczuciowych Ametysty nie wykazują szczególnego sentymentalizmu ani temperamentu. Ich związki z płcią przeciwną nawiązują się wolno, a zanim dokonają ostatecznego wyboru, długo obserwują kandydata na stałego partnera. Cenią sobie zalety charakteru drugiej strony, pewną wagę przywiązują też do statusu społecznego wybrańca, znacznie mniej zależy im na urodzie a nawet na majątku. Ametysty zawsze radzą sobie dobrze w sprawach zawodowych; jako podwładni wzorowo wywiązują się ze swych obowiązków, jako zwierzchnicy cieszą się autorytetem. Mają zmysł do handlu czy przeprowadzania korzystnych operacji finansowych. W sprawach materialnych są ostrożni i rozważni. Nie bywają przesadnie hojni, lubią mieć coś odłożonego na czarną godzinę. Kobiety Ametysty są wyjątkowo praktyczne i gospodarne. Dla wielu z nich najważniejszą sprawą jest dom i wszystko, co się z tym wiąże. Panie nie są zalotne ani kokieteryjne, rzadko okazują partnerom większą czułość. Ich podejście do spraw uczuciowych jest dość chłodne, gorące wyznania miłosne nie są w ich stylu, natomiast dużą zaletą tych kobiet jest przywiązanie i wierność. Dzieci Ametysty rozwijają się dość wolno i nie zadziwiają otoczenia szybką umiejętnością mówienia czy chodzenia.

Malachit - 10 styczeń - 31 styczeń
Malachity są spokojni, rozważni, skupieni, czuli na ludzką opinię, nie znoszą zachowań niekonwencjonalnych, nie podoba im się szokujący innych styl życia. Bardzo przestrzegają form towarzyskich i dobrych manier, starają się aby nikogo do siebie nie zrazić czy nie urazić. Malachity mają łagodne, niekonfliktowe charaktery, są nieco skryte; rzadko zwierzają się ze swoich spraw. Wobec otoczenia są życzliwi i uczynni. Malachity są pracowite i dokładne, chociaż rzadko w działaniach swych wykazują większą inwencję. Uczucia Malachitów wobec płci przeciwnej zawierają w sobie zawsze pewien element realizmu w spojrzeniu na Osobę wybraną. Małżeństwa Malachitów są zwykle trwałe i udane, choć ich wybrańcy nie wydają się otoczeniu zbyt efektowni. Malachity nie lubią zmian. Często przez całe życie idą wytyczoną w młodości drogą zawodową, obracają się w kręgu tych samych ludzi, mieszkają w tej samej okolicy. Jeśli los narzuci im zmiany, przyjmują je niechętnie i trudno się adaptują. Sprawy materialne prawie nigdy nie wysuwają się u tych ludzi na plan pierwszy; nie są materialistami, nie bywają też na ogół przesadnie oszczędni. Kobiety Malachity łączą w sobie wiele zalet przydatnych zarówno w życiu domowym, jak i w szerszych kontaktach z ludźmi. Są miłe w obejściu, spokojne, inteligentne, a przy tym zaradne w sprawach praktycznych, dość pracowite. Potrafią rozsądnie wychowywać dzieci w atmosferze serdeczności, lecz nie rozpieszczając ich nadmiernie. Równie dobrze postępują ze swymi partnerami życiowymi. Nie są kłótliwe, nie lubią burzliwych scen, nie dają się ponosić uczuciu bezpodstawnej zazdrości. Dzieci Malachity szybko wyzbywają się przywar wieku dziecięcego, są grzeczne, spokojne, łatwe w kontaktach tak z dorosłymi, jak z rówieśnikami.

wróżby tarota warszawa

Zadzwoń

533 312 800

Jeśli jestem wolna, odpowiem na Twoje pytania, pokażę Ci drogi wyjścia.

Przyjmuję w Warszawie po uprzednim telefonicznym doprecyzowaniu daty i godziny spotkania.


Po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu:
sesja pełna (60 min) – 350 PLN
sesja skrócona (30 min) - 200 PLN
Sesje online - skype lub telefoniczne


szczegóły


Wróżka Inessa - wróżby TVWróżby, doradztwo duchowe

Kamienie i minerały odpowiednie dla Wodnika

Kamienie i minerały odpowiednie dla Wodnika

Astrolodzy przypisują kamieniom szlachetnym duży wpływ na nasze samopoczucie, powodzenie i szczęście. Oddziaływanie konkretnych kamieni i minera...

Najsłynniejsi wróżbici i jasnowidze –  Helena Bławatska

Najsłynniejsi wróżbici i jasnowidze – Helena Bławatska

Własicwie Jelena Pietrowna Bławatska urodziła się w domu swoich dziadków w Jekatierinosławiu 12 sierpnia 1831, zm. 8 maja 1891 – rosyjska pis...

Horoskop zodiakalny

Horoskop zodiakalny

Osoby urodzone pod znakiem Lwa są impulsywni, niejednokrotnie agresywni, a chcąc osiągnąć cel nie liczą się ze stroną przeciwną. ...

Tajemniczy Tarot

Tajemniczy Tarot

Tarot owiany jest tajemnicą, a nawet złowróżbnym nimbem. Niesłusznie. Najstarsze zachowane talie tarota, służącego wówczas do gry i zwanego t...

Jemioła - magiczny symbol

Jemioła - magiczny symbol

Jemioła występuje na terenie niemal całej Europy oraz w południowej i zachodniej Azji. Jest to roślina półpasożytnicza, ma zdolność prowadze...

Bursztyn – siła kamienia

Bursztyn – siła kamienia

Bursztyn, jantar, amber nie jest typowym kamieniem, to kopalna żywica drzew iglastych. Znanych jest około 60 odmian (gatunków). Najstarsze z nich ...

Astrologia Chiromancja Czakramy Horoskop celtycki Horoskop chiński Horoskop kwiatowy Horoskop Majów Horoskop zodiakalny Kabała Numerologia Runy Sennik Tarot Wróżenie z domina Wróżenie z fusów herbacianych Wróżenie z kości

Regulamin Wróżby Inessa Horoskopy, numerologia Wróżby tarot Doradztwo duchowe Wróżka Inessa opinie